วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไร้รอยเท้า

ไร้รอยเท้าไร้รอยทุกข์ไร้ราฑิต
ไร้รอยจริตจะหลอมหลักจะลงแหล่ง
ไร้รอยฤารึรอยไรไร้หนักแรง
ไร้รอยแห่งแผ่นหินผาแผ่นผืนทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น