วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนีไม่พ้น


รอวันตายอย่างแน่ใจไม่กรรมหนัก

 รอวันจักสังขารกายไม่งามแล้ว

รอวันแตกแปลกแยกร่างจบจริงแจว

 รอวันแร้วแววหลุดล่องผ่องแผ้วใจ 

ถึงวันตายถึงวันหมดถึงวันเปลี่ยน

ถึงวันเรียนถึงวันรู้ถึงธรรมค่า

ถึงวันจบถึงวันจากมากอัตตา

 ถึงวันลาถึงวันค่าถึงวันวาย 

ถึงไม่ถึงทำไม่ทำทางไม่ทาง

รู้ไม่รู้วางไม่วางอย่างไม่ขำ

 หลงไม่หลงไหลไม่ไหลค่ำไม่ค่ำ

กำไม่กำเกิดไม่เกิดกัมมะกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น