วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เหตุและผล


เหตุผลที่กำเนิดเกิดมาเป็น
 เหตุผลเช่นอย่างเหตุอะไรอยู่
 เหตุผลเกิดที่ตรงไหนใครตามดู
เหตุผลสู่สร้างสันต์วันเกิดมี
 เหตุผลที่ไม่ดีพอพอไม่ได้
เหตุผลใดสรรค์หาเหตุมาเจตกฏ
เหตุผลเลิศแสนประเสริฐแสวงลด
เหตุผลทดธรรมใดสืบเสาะที
เหตุผลใดไม่ผิดศีลที่มองก่่อ
เหตุผลพอเพียงแล้วไม่มองหา
 เหตุผลได้แสนสุขแสนแดนวดา
 เหตุผลพาพบเพื่อนกรรมทำอันใด
 เหตุผลใดเฝ้าเพียรพยายามก่อ
 เหตุผลต่อเติมตามไม่งามใส
เหตุผลแล้วหนุ่มสาวเหมาะสมใจ
เหตุผลใดสุขแสดงแสวงโดย

เหตุผลต่อที่อันใดได้แท้จริง
เหตุผลยิ่งยามยากเย็นยงหยุด
เหตุผลใดไม่หยุดได้ใจเลี้ยวรุด
เหตุผลฉุดกระชากเช่นเห็นธรรมใด

เหตุผลดีไม่มีความงามทุกสิ่ง
เหตุผลสิ่งงามสวยไม่ทุกอย่าง
เหตุผลเพราะว่ารักนั้นใช่ทุกทาง
เหตุผลอย่างดีงามตามได้ยล
เหตุผลเริ่มหาทางไปสร้างเหตุ
เหตุผลเจตนาจงลงสร้างสรรค์
 เหตุผลร้ายในรักที่ทุกข์วัน
 เหตุผลนั้นเหตุผลนี้ไม่ดีจัง
เหตุผลดีมีเหตุผลต้นตอติด
เหตุผลบิดเบียนบาดทำใดบท
เหตุผลผิดศีลงามธรรมที่ยศ
 เหตุผลกฏการเกราะเลาะผกพัน
 เหตุผลแบกบริสุทธิ์บริษัท
 เหตุผลปัจจัยทำนำเเบ่งทั่ว
เหตุผลธรรมนำตามเพราะงามตัว
เหตุผลบัวงามดีมีสีใด
 เหตุผลร้ายเหตุผลริบหยิบได้ดับ
เหตุผลลับเหตุผลแจ้งเหตุใดหนา
เหตุผลได้เพราะเหตุผลชนนำพา
เหตุผลหนามากด้วยสุดดีงาม
เหตุผลรักเหตุผลรบจบลงแล้ว
เหตุผลแววต่อไปมีให้เห็น
 เหตุผลสมบูรณ์เหมาะเพราะใครเป็น
เหตุผลเช่นเป็นเหตุเจตตนาจอง
 เหตุผลรักเหตุผลร่วมเหตุผลเรียก
 เหตุผลเพรียกหาใครใยเติมต่อ
เหตุผลเพราะรักแท้เป็นต้นตอ
เหตุผลก่อกิจเกิดเจิดแจงใจ
เหตุผลนั้นบังเกิดเปิดได้ดั่ง
 เหตุผลยังไม่มีเหตุไม่มีผล
เหตุผลแร้วแจวลับจับใครวน
 เหตุผลสนงมงายไร้งมงม
เหตุผลเกิดเพลิดเพลินตาพาให้เหมาะ
เหตุผลเจาะจงอย่างไรใจเหตุอยู่
เหตุผลร้ายใจไม่รับใจไม่ดู
 เหตุผลคู่อยู่กับคนและสัตว์ใด
 เหตุผลได้เหตุผลเสียจึงมาสุด
เหตุผลหยุดเฉือนแชแย่เหตุไหน
เหตุผลเพราะที่แห่งนี้โลกอะไร
เหตุผลใยเหตุผลยงคงกระพัน เหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น