วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แสงดาว

แสงดาวสว่างใดไสวเด่น
แสงเย็นสบายใจไหนจะเหมือน
แสงดาสง่าแดนแสนธรรมเตือน
แสงเรือนเสมือนได้ให้ธรรมจริง

แสงกายไฉนงามยามไม่สวย
แสงรวยช่วยนำบุญสว่างหรู
แสงยาภาษางามตามจำดู
แสงสู่สว่างแสงแรงกรรมใด

แสงสรรค์สวรรค์คราถ้าลืมทุกข์
แสงสุขเมือใจออกนอกทุกข์ขันธุ์
แสงแวบแนบนำสุขทุกข์คืนวัน
แสงพลันนั่นอาลัยไม่มีตน

แสงใสหทัยต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น