วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

จาตุรงค์
จาตุรามาตุลีที่เวรา

จาตุล่ามาศรัทธาที่ตรงไหน

จาตุเรืองความรู้แน่ประเสริฐใจ

จาตุรอนเเรมไฝ่ใดทางจร

จาตุเร้นหลบหลีกที่แท้หลัก

จาตุพักต์พลีใดจิตใจป้อง

จาตุรุกไรแล้วหัวใจตรอง

จาตุรองจาตรึกแล้วแพรวดาวใจ

จาตุเรือนเพื่อนแก้วแววสงัด

จาตุรัสร้อนเรืองเมืองสมัย

จาตุรัตนะแต่งแห่งหนใจ

จาตุพรพลใจหทัยแด

จาตุรั่นจันตุลาจาตุเเรง

จาตุเเร้งแจงจกจิกใจข้อง

จาตุไร้น้ำใจอะไรปอง

จาตุร่องจองแหล่งแห่งทางดล
การอนการันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น