วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

กลัว
กลัว กลัวการกรรมกล่ำกลืนกินเกิดแก่กาย 

กลัวกรรมกายเกิดกรรมกิจกุเกิดแก่ 

กลัวเกินกันกลั่นกรองแก้กร่นกรรมแก 

กลัวกรรมแกแกแก่กรรมกล่ำเกลือกกลัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น