วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กว้างไกล



กว้างกว่าที่เธอเข้าใจ 
ไกลกว่าที่เธอจะคิดถึง
 กว้างจริงนะกรรมหนักแน่นตรึง 
ไกลกว่าซึ่งจะทบทวนหทัยเธอ



ตายเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น