วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

อนุตรสัมมาสัมโพธิ

อนุอนูจำนงมั่นคงอยู่อนูปรมา
ตระตำราอุดรโลกาสุดดาสุขสันต์
สัมมาเสมอเสมอสม่ำย้ำหยุดใจทัน
สัมโพธิวานลำนานนาวายาตราธรรมธง


ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น