วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

อนุรักษ์นิยม

อนุอนูเแหลกเหลวนำรู้วิีธีพึ่งตน
รักษารักผลรักรู้รักชนรักสนรักใจ
นิยะนิยานิยามนิยมนิยงสงไข
ยมะยะมัยยะมุสมัยยมกยมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น