วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

สืบทอดเจตนารมณ์

สืบสายส่งสุดสารสุรศาสตร์
ทอดถ่ายคาดอาตมาอัตตาธิปัตย์
เจตนาจารนาจอาสนะทัศน์
รมณ์สะบัดพัดอารมณ์กรรมมาจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น