วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

พรุ้งนี้วันนี้(อดีดปัจจุบัน)

พรุ้งพรุงพรังพลังพล้ังพรุ้งผลุง
นี้นะจุงนี้นะจิ่งจริตหล้า
วันวรรณะนะวันวันหวั่นหวั่นลา
นี้หนี้หนาน่าเป็นหนี้หนักนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น