วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

มีความสุข

มีความสุขไม่มีทุกข์เธอมีสุข
เธอสุดสุขฉันยิ่งสุขสุดสุขหนา
ในความสุขที่เธอมีสุขแสนดา
สุขสุขพาเห็นเธอหน้าสุขสุดใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น