วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสะดวกสบาย

กายสะดวกสะบายกายไม่ลำบาก
วาจาจักสะดวกใดในกุศล
ใจสะดวกทานการให้ไม่จับตน
ธรรมสัจผลเพราะจับใจไม่มีจอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น