วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลัทธิความดี

ลัทลัดรัฐมารัดทะกำลังทัพ
ธิธงจับธชาติคงอยู่ยงขันธ์
ความคราใครใครคู่ความยินดีวัน
ดีที่นั่นดีที่นี่ดีสิ่งใดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น