วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผูก

ผูผู้ผูกจริงจิกถูกไม่ยอมปล่อย
ผูกจริงถ้อยร้อยรัดวานนานาฉัน
ผูกจริงจิ่งพิงพักถูกผูกใจวัน
ผูกผลัดผันวันไม่ผูกสุขมีจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น