วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

มหกรรม

ค่ากากากากาฆ่ามหากรรม
มะหากำไม่หากวงไม่หวงค่า
หะหาเหตุแหะเเห่งหลคนกรรมมา
กรรมมรรคากำกรรมไปในกำกำ

จั ก ร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น