วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สระกฏ

สระกฏจิกศึกษาสิกศิกดกฏ
สระกดบทสะกฏบิดสะกิจบาก
สระโบกแบกสะแจกบำสระจิกยาก
สะกดปราชญ์ฉลาดสิ่งทิ้งกดกา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น