วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

กระจัดกระจาย

กระจัดกระจายระหน่ายระนานระทานระทบ
กระแจะกระจบระบบระบานระเบงเซงเสีย
กระจอกกระจิบกระจิตกระจริงกระทิงกระเจีย
กระลิ้มกระเหลี่ยกระเสียกระหายกระจายกระจร

7เสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น