วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

จักร กีรติ

จักร กรีติที่พึ่งใหญ่ใจประเสริฐ
จักร นำเกิดเกิดจักราพระจักกริท
จักร พระองค์จักรพระธรรมนำอุทิศ
จักร รอกิจจิตมรรคเกิดจักรนิรันดร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น