วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สระงบหรือสงบ

สระงบใหญ่มีงบใช้ใหญ่มากเยอะ
สระงบเกรอะสระเงอะกระสระเล็กใหญ่
สระงบดิ่งที่สงบสระกองใด
สระงบใยใจสงบสยบจริง


และหรือหรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น