วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สกปรก

สกปรกสกป้องสกปราบ
สกหยาบสกอย่าสกหยิก
สกสาปสกสบสกพริบ
สกหยิบสกใหญ่สกยาว

สักกะโปก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น