วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศาสตรา

ศาสตราวุธสุดศาสตรามหาเหตุ
ศาสตร์พิเศษธรรมดาศาสตราฉัน
ศาสตร์รัดใดในรัดศาสตร์รัดนาถวัน
ศาสตรามั่นวันวิวัฒน์พัฒนา

ศาสตราใดในพิศาสตร์อาจวิเศษ
ศาสตราเดชดำริได้ด้วยใจฉัน
ศาสตราธรรมธรรมมัดศาสตร์รัดจริงวัน
ศาสตราพลันสรรค์หมั่นจิตพิจารณา

ศาสตราที่มีศาสตราภาษาศาสตร์
ศาสตราวาดศาสตร์ศีลดีมีงามอยู่
ศาสตรายามีรักษาที่เรือนหรู
ศาสตราอยู่คู่ความรักษามรรคคีย์

ศาสตร์คณิตคิดสูตรศาตร์อาตหมั่น
ศาสตร์ทุกวันวันทุกข์ศาสอาจศูนย์หาย
ศาสตร์งามตาสวยใสจ้าเจิดหัวจาย
ศาสตร์ยิ่งใหญ่ขอเทิดไว้พระสัจธรรม

ศาสตราในโลกสุดหล้าอนาคต
ศาสตร์สุขสดชื่นฤทัยในธรรมตั่ง
ศาสตร์สิกขาไม่มีข้าศึกประดัง
ศาสตรายังยั่งยืนยงคงแตกกาย


ผู้ไม่มีข้าศึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น