วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปรารภความเพียร

ปราปักระปะรุปุระ
รภระหลักเรือข้ามน้ำ
ความนั่นความหนี้มีความ
เพียรยามภาคเพียรมรรคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น