วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความตายเป็นธรรมดาของสังขาร

ความตายเพื่อความไม่ตายหรือเพื่อตาย
ความตายได้เป็นธรรมใดของเรือนร่าง
ความธรรมดาเป็นอันใดในแนวทาง
ความไม่ต่างแต่ละร่างคือความตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น