วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

มโน

มโนเทิดพระผู้เสวยสวรรค์
มโนทัศน์ทาบวันจิตแจ่มใส
มโนทุบแง่่ลบหรือสัมมาใจ
มโนไท้เทิดในสุขใจยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น