วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตเดิมตาย จิตเดิมไม่ตาย

จิตเดิมไม่ตายด้วยศาสตราและอาวุธ
จิตเดิมผุดจุดจิตพลันทัณฑร้าย
จิตเดิมมั่นจิตวันก่อนทุกข์กรรมกาย
จิตเดิมร้ายในร่างร้าวเฝ้าตามเล็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น