วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ขณะจิต

ทุกทุกข์นึกตรึกนึกคิดเวลาที่
ขณะนี้ขณะนั้นคณะไหน
จิตของเราใจของเขาใจผู้ใด
เวลานี้เวลาไหนไร้เวลา

มัจจุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น