วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

อุปถัมภ์

อุอุอะอุอุอุ่นอุอุ
ปะปัญยุอยู่อย่างปัทปารมัตถัง
ถัมถมถมเติมเต็มลงบุญกรรมกัง
ภก พักผังสำเภาใหญ่ในลำเรือ

เต็มหรือว่างเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น