วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ
เหมาเหมาะเหมาะเลาะลุระมาเรียนรส
เหมาะเหมาหมายในชาติไหนเรียนรู้หมด
เหมาะเหมากดหมดหมอกเหมาเขาหรือเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น