วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขุดรากถอนโคนโค่นผิดพลาด


ขุดรากถอนโคนโค่นผิดพลาด
ขดรากปราญช์ขยาดขยะนะดวงจิต
ขุดและตัดจัดการกรรมอคติคิด
ขุดชีวิตมีความหมายในซากคน

ขุดรากเหง้าเงาความดีเงาความรั้าย
ขุดถอนได้ความสว่างถอนออกสิ้น
ขุดคารมอันคมคายพะยานยิน
ขุดธาตุดินไปเป็นดาวถอนโคลนตม

ขุุดรากบุญถอนรากใบใครอยากถอน
ขุดรากคลอนถอนเรื่องร้ายยามถลำ
ขุดรากแก่นศาตร์เธอนะจะกระทำ
ขุดรากย้ำนำที่พูดว่าเธอจริง
ขุดรากรอดเหลือแต่ตอหรือต่อตั่ง
ขุดรากรั้งทางสว่างเปิดทางกล้า
ขุดรากถอนคุณความดีความศรัทธา
ขุดมายาคราขุดมากรากธรรมจลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น