วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ห้ามใจเรา

ห้ามใจเราไม่ให้เขลาหลงสังขาร
ห้ามใจมารกาลแก่เฒ่าเฝ้ารักษา
ห้ามใจใครไม่ลุ่มหลงร่างงามงา
ห้ามสังขาลาร่างรักรู้ต้องทำ(ใจ)
ห้ามใจเขาห้ามใจเราห้ามพันผูก
ห้ามใจปลูกฝังเรื่องเป็นนานสงไขย
ห้ามปิดล้อมห้อมห่มรักในหัวใจ
ห้ามหัวใจในแยกยากจากตายเป็น

ห้ามเขาลากเขากลับลากตัวเรากลับ
ห้ามเขาจับเขากลับจับตัวเราไฉน
ห้ามเขายุ่งทำผิดศีลห้ามกรรมใด
ห้ามเปลี่ยนไปในหัวใจไม่รู้้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น