วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญแล้วคิดสิ่งใดในภายหลัง

ทำบุญยังด้วยทรัพย์สินมิตรสหาย
ทำบุญทานในเอาหน้าหารวมราย
ทำบุญใหญ่ในวิโยคโศกเศร้าตรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น