วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัตถุแปลกประหลาดอาจเสียดสีบรรยากาศ

วัตถุแปลกประหลาดอาจเสียดสีบรรยากาศ
กร่อนอากาศมวลแตกต่างมวลมาตรหมอก
อากาศชั้นบรรยายกาศกดดันพอก
อุกกาหมอกอุกกฤตมากกากอุกา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น