วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สบายใจเย็นสบายสงบเย็น

ความสุขเป็นของมีจริงสมมุติหว่า
ความดับได้ในทุกทุกข์ด้วยใจวา
บุญทานหนาอัตตมาอัตตามัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น