วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เวลาเวลาดินเวลาดาวสะสมใด
เวลาใจในเวลาคราดาวสุข
เวลาสั้นเวลายาวคราวหมดทุกข์
เวลาปลุกแม้เวรไรในเวลา
เวลานั้นมีค่าของใครกำหนด
เวลาปลดเวลาเปิดวางรัดฐา(ฐานะของตน)
เวลาหยุดลมหายใจต่อใดนา
เวลาค่าคนบุญญาพาสุขเย็น
เวลาแค่เพียงน้อยนิดมหาศาล
เวลาผ่านไม่ออกอัครผลักสัยสง
เวลามีไม่เท่ากันต่างตัวตรง
เวลาคงเดินช้าไวใครเวลา
เวลางานเหนื่อยหนักคานแบกงานข้า
เวลาเร้านะมีงานงานกรรมหลัง
เวลาใสหมุนเรื่อยไปสะสมยัง
เวลานั่งเวลายืนเวลานอน
เวลาไหนเป็นของใครผู้แจ้งเกิด
ในภิภพสุดแสนเพริ้ดหรือสุดร้อน
เวลานับนับไม่ได้ญาติเทียมคอน
เวลารอนแรมร้างลาเมืองร้ายเเรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น