วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธรรมชาติ

ธรรมชาติใดนะพระร่วมชาติ
ธรรมอาจจัดสรรค์ใดนามขันธุ์
ธรรมสิ่งใดพื้นมีภัยดินดุดัน
ธรรมขันธ์ของผู้นั้นของผู้ใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น