วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า
สุดสวยกว่าช้างธรรมดาที่สวยไหน
ทางป่าแม้ปรกรกชัชใบ
เผือกในผิวแผ้วงามจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น