วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สีสี

แดง แด งง
เหลือง. เหลือ งง
ชมพู
เขียว เขี
แสด
ฟ้า ฟ
ม่วง ม่วง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น