วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พรหมผู้สร้างภาพจริงหรือหลอก

พรหมพระธะจตุจะสวรรค์เกิด
พรหมพระเกิดมาเพื่อสร้างถวายสา
พรหมสร้างภาพสิ่งสวยให้สบายครา
พรหมสี่หน้าทันเวลามาให้เธอ
พรหมมองให้้ฉลาดใสทุกทิศหมด
พรหมมาปดเปลื้องสิ่งใดไม่ทุกข์เข็น
พรหมกำหนดวิหารใดปกครองเย็น
พรหมสร้างเป็นพรหมสร้างตายไม่ใช่พรหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น