วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนที่ลืมคนที่ทำเพื่อเราได้คนนั้นสัญญาผิด

คนที่ลืมคนที่ทำเพื่อเราได้คนนั้นสัญญาผิด
คดีติดคดีหมดความดีไหน
คนลืมได้ไม่จดจำจดจ่อใคร
คนสัญญามาต้องให้ขุ่นครน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น