วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อย

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อยถึงไม่ปล่อยวางของเราเข้าพรากบท
ปล่อยไม่ได้ในวันที่กำแน่นทด
ปล่อยวางลดละไม่ห้ามตามใจจริง

ปล่อยดีกว่าไม่ยึดเขาวางละละ
ปล่อยนะจะไม่ถือบทหรือถือเปลี่ยน
ปล่อยวางใจในความรักโลภวนเวียน
ปล่อยถึงเพียรไม่ปล่อยตรองสมาทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น