วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสียง สี แสง

เสียงสำคัญเสียงมากนั่นหรือน้อยนี่
เสียงเขามีความสุขล้นฉันสุขสันต์
เสียงของคนศีลสุขล้นคนเหมือนกัน
เสียงเธอฉันเสียงดังนั้นเสียงด่านใจ
เสียงเหมือนเสียงเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนเสียง
เสียงอัดเรียงร้อยทำนองดุสิตใส
เสียงเธอทุกข์ธรรมแดนแขวนธรรมใคร
เสียงยาใจในธรรมมาฟ้่าสกล
เสียงเกลียดชังสะท้อนฝังเรื่องคิดต่่าง
เสียงนำทางหน้าที่ถูกไม่เกินหน้า
เสียงในทำเสียงไม่ทำว่างงานครา
เสียงธรรมดาแต่ธรรมใดในธรรมดล
เสียงเท่ากันนั้นไม่มีบ้างเสียงเพราะ
เสียงไพเราะเสนาะโสตบุญใดหลัง
เสียงหลบเร้นเป็นเสียงแปลกยินใดฟัง
เสียงเเค่นคังเสียงยากแค้นแดนอันใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น