วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีตูไม่มีสู

ไม่มีตูไม่มีตู่ไม่มีตู้
ไม่มีสูไม่มีสู่ไม่สู้หนี
ไม่มีตูตูไม่เกิดตอทุกข์มี
ไม่มีสูเสือไม่มีขย้ำยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น