วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รู้สึกกลัวบรรยากาศอาจแปลกๆ

รู้สึกกลัวบรรยากาศอาจแปลกๆ
รู้สึกแตกต่างอาการวันสุขสันต์
รู้สึกคือความหลอกอายะตะนะพลัน
รู้สึกนั้นดันอากาศอาตตาใคร
รู้สึกได้ในไม่เห็นในไม่พบ
รู้สึกสงบยะเยือกยามฝนพรำสาย
รู้สึกรักไม่เคยหายในหัวใจ
รู้สึกได้ความสุขใดความสุขดล
รู้สึกได้หัวใจเธออบอุ่นอก
รู้สึกได้ร้อนไอผกดินร้อนล่าง
รู้สึกน่าจะหลับไหลในใจวาง
รู้สึกจางอากาศเจือเรื้อรุรอน
รู้สึกอิ่มอบอุ่นอัครพักพลแก่น
รู้สึกแดนสุขดินใดหัวใจสะท้อน
รู้สึกร้าวเขย่าขวัญใต้ดินดอน
รู้สึกอ่อนเพื่อต้อนรับปรับกายิน
รู้สึกนอบขอบคุณคำพุทธบุตร
รู้สึกดุจหยุดนิ่งคราฟ้าแจ้งจุ่ง
รู้สึกใดในหายใจใจหายผุง
รู้สึกรุ้งอยู่หนใดสบายตา
รู้สึกแล้งที่แดนใดคำพูดกิจ
รู้สึกผิดขอกราบกรำธรรมผิดหลัง
รู้สึกกอดอากาศลดองศากัง
รู้สึกนั่งสบายเดินสบายธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น