วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หนี้ศีลล้นพ้นตัว

หนี้ศีลล้นพ้นตัวหมดมัวได้
หนี้สลายไม่มีแกไม่มีข้า
หนี้เงินทองสินทรัพย์สุขใครกันนา
หนี้คราวค่าเวลาหนี้หนีความจริง

หนี้ถูกตามยามบังคับแรงงานข้า
หนี้มากหนาหนี้ไม่หนีไม่มีจ่าย
หนี้้เจ้าหนี้หนีได้หนีเมื่อใครตาย
หนี้หนักหน่ายบ้างไม่หน่ายเป็นทาสเธอ

หนี้หัวโตตัวไม่โตใช้หมองหนัก
หนี้ตัวหนักหัวไม่โตตัวโตหนา
หนี้สิ่งใดเมื่อให้ไปต้องแลกมา
หนี้คราวตราหนึ่งชีวาหนึ่งชีวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น