วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผีขอควบคุม(ผีโขมด)

ขอรีโหมดกดกดกดตามใจข้า
ขอหมดนะขอทั้งหมดคตหมดหมอง
ขอโหมดไหนบรรลุใจช่องไหนจอง
ขอหมดหมองของความเห็นต่างหน้ากลัว

ขอโหมดแก่นพุทธธรรมนำธกล้า
ขอโหมดลาถ่านไฟล้าดับลงน้ำ
ขอโหมดจำจองเวรธรรมใช้หนี้กำ
ขอโหมดย้ำทวงนี้แค้นแสนอารมณ์

อารัมภ์ฆนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น