วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น
เมื่อไม่เห็นปักใจเชื่อเพื่อคนไหน
เมื่อรู้แล้วสิ่งไม่ดีควรธรรมไร
เมื่อเห็นใจหนักก็ต้องตามใจเธอ
เมื่อรู้ครามยามไม่ดีเพื่อแก้ไข
เมื่อเห็นใยทำตามแค้นขุ่นตามเข็น
เมื่อเห็นชั่วข้างหน้าแล้วหรือต้องเป็น
เมื่อแบกเห็นแบกรับรู้เพื่อผู้ใด

เทิดแท้ภควัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น