วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เป็นไปตามกฏของธรรมชาติ

บางคนอาจดิ้นเดือนล้นคนสงสัย
ความตายจากพรากเมื่อเป็นพรากเมื่อตาย
ธรรมใจได้ธรรมใจช้ามาให้ธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น