วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

969696

ทหารพระอริยะณะธรรมะส่ง
ทหารองค์ทศพลบารมีหนา
ทหารแก้วทแกล้วก้องถเกิงกา
ทหารกล้าแผ่นภูผาพระทรงพล

ทหารกิจเกียรติทุกทิศธรรมพระยุทธ
ทหารสุดงามศีลธรรมเทวะฐา
ทหารแก่แก่ทหารเปลี่ยน...
ทหารมาทหารไปใครรู้ทำ

3030309

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น