วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรคพยาบาท

โรคพยาธิทนยาทระบาดร้าย
โรคบาดในคมพยาฆ่าบทบาท
โรคบาดใจในบาทบดกดธรรมธาตุ
โรคพยาบาทอาจกำหนดกฏกรรมใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น